28.12.2011.

VLADA FEDERACIJE BIH USVOJILA PRORAČUN ZA 2012.

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt proračuna Federacije BiH u iznosu od milijardu i 928 milijuna KM što je za 11 posto više u odnosu na ovogodišnji rebalansirani proračun. Usvojen je i Zakon o izvršenju proračuna. Prije slanja u parlamentarnu proceduru ovi dokumenti bit će usklađeni s prijedlozima i sugestijama iz današnje rasprave.Deficit proračuna bi trebalo da bude pokriven izdavanjem dugoročnih obveznica I trezorskih zapisa, te dijelom kreditnim sredstvima Evropske komisije.

19.12.2011.

O ZAKONU O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA

U organizaciji Federalnog ministarstva finansija i Projekta upravne odgovornosti (GAP – Governance Accountability Project), danas je u Sarajevu održan prvi sastanak radne grupe za analizu i pripremu rješenja u oblasti pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH i izradu prijedloga novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH. Otvarajući sastanak, federalni ministar finansija Ante Krajina je rekao da je postojeći zakon već šest godina u primjeni i od tada je prošao tri provjere. (više)

07.12.2011.
VLADA FEDERACIJE BIH UTVRDILA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BUDŽETIMA U FBiH

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o budžetima u FBiH i poslala ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. U maju ove godine istekao je rok za uvođenje trezora za sve budžetske korisnike. Tako je trezorskim poslovanjem omogućeno je da se izvještaji izrađuju u kraćem roku i na taj način budu dostupni korisnicima u cilju blagovremenog izvještavanja i preduzimanja adekvatnih mjera. Federalno ministarstvo finansija će sada Vladi Federacije BiH podnositi tromjesečne finansijske izvještaje u roku od 30 dana po isteku obračunskog perioda, a za prethodnu fiskalnu godinu do 15. aprila tekuće godine. (više)

24.11.2011.
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Od vremena donošenja Zakona o igrama na sreću iz 2001. godine, koji je izmijenjen i dopunjen 2010. godine, na tržištu se uveliko povećao broj priređivača i vrsta igara, pa je neophodno na nov način utvrditi uslove, način i subjekte priređivanja igara na sreću, vrste igara, kao i sistem nadzora nad priređivačima igara. Iz tih razloga, Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt novog zakona o igrama na sreću, jer bi izmjene i dopune obuhvatile više od polovine postojećeg zakona. (više)

24.11.2011.
USKLAĐIVANJE ZAKONA: O BANKAMA, O AGENCIJI ZA ?BANKARSTVO FBiH I O MIKROKREDITNIM ORGANIZACIJAMA

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona: o bankama, o Agenciji za bankarstvo FBiH i o mikrokreditnim organizacijama, nakon što je Federalno ministarstvo finansija uskladilo predložene tekstove s prijedlozima i sugestijama iz prethodno obavljene rasprave na sjednici Federalne vlade. Predložene izmjene i dopune su rezultat potrebe dodatnog implementiranja, usklađivanja i pojašnjenja ili redefiniranja pojedinih pravnih instituta u postojećim zakonima, kao i nužnosti njihovog usklađivanja sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti iz 2009. godine, kao i obaveza iz Strategije i Akcionog plana za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH za period od 2009. do 2013. godine.(više)

24.11.2011.
MJERE ZA OSTVARENJE PRORAČUNSKIH UŠTEDA

Vlada FBiH je izmijenila i dopunila Uredbu o naknadama troškova za službena putovanja kojim se utvrđuje da visina dnevnica za službena putovanja u zemlji od 1.12.2011. godine bude 25 konvertibilnih maraka. Ovo je u skladu sa stavom Fiskalnog vijeća BiH o potrebi dodatnih mjera štednje na na svim nivoima vlasti u BiH. Uredba je na tragu je već poduzetih mjera od strane Vlade FBiH na smanjenju troškova na svim budžetskim pozicijama.(više)

17.11.2011.
INFORMACIJA O UKUPNO OSTVARENIM I RASPOREĐENIM JAVNIM PRIHODIMA

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici primila k znanju Informaciju o ukupno ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima u periodu od januara do septembra ove godine. Ukupno devetomjesečno ostvarenje na svim nivoima u FBiH iznosi 4,778 milijardi KM , što je za 5 posto ili 246,1 milion KM više u odnosu na isti period 2010. godine. Prihodi namijenjeni finansiranju općinskih, kantonalnih i federalnog proračuna iznose 2,732 milijarde KM, što je za 6 posto ili 160,7 miliona KM više nego u istom proračunskom periodu 2010. godine.

Proračun Federacije BiH ostvario je 58,4 miliona KM, a proračuni kantona i općina 102,3 miliona KM više u odnosu na prethodnu godinu.Ostali korisnici javnih prihoda pokazuju za 9 posto veće ostvarenje, što je u apsolutnom iznosu 7,7 miliona KM više. Prikupljeni prihodi vanproračunskih fondova su naplaćeni u iznosu od 1,949 milijardi KM, što je za 4 posto više u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine.

17.11.2011.
MINISTAR KRAJINA RAZGOVARAO SA DELEGACIJOM MMF-A

Federalni ministar finansija, Ante Krajina sastao se danas sa delegacijom Misije Međunarodnog monetarnog fonda koju je predvodio gospodin Kostas Hristu (Costas Christou).
Tom prilikom, ministar Krajina je upoznao delegaciju sa izvršenjem Proračuna u 2011. godini i aktivnostima na projekciji Proračuna za 2012. godinu. Gospodin Hristu je iskazao zabrinutost po pitanju prethodno dogovorenih reformi u Federaciji BiH, kao i po pitanju cjelokupne makroekonomske i finansijske situacije u eurozoni. On je rekao i da je neusvajanje Globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika u BiH za period od 2012. do 2014. godine, također problem koji se treba što prije riješiti.
Ministar Krajina je naglasio da su sve reforme bolne i teške, ali da se moraju sprovesti i zajedno sa gospodinom Hristuom je zaključio da je njihovo provođenje prioritet koji bi osigurao privredni oporavak Federacije BiH. Misija MMF-a će boraviti u BiH do utorka, 22.11.2011. godine i do tada će u Federalnom ministarstvu finansija biti nastavljeni razgovori na nivou tehničkih eksperata.Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sjednici utvrdila Izmjene i dopune Zakona o banakama. Uvažavajući sugestije u raspravi tijekom razmatranja i utvrđivanja Nacrta zakona u Parlamentu Federacije BiH...

17.11.2011.
LISTE KORISNIKA DIJELA SREDSTVA OSTVARENOG PROMETA LUTRIJE BIH

Na osnovu  Zakona o igrama na sreću i  na prijedlog Komisije za utvrđivanje prijedloga Odluke o raspodjeli dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu. Cjelokupan tekst Odluke spiskove korisnika ovih sredstava možete pronaći ovdje.

10.11.2011.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA FEDERACIJE BIH

Vlada Federacije BiH usvojila je na jučerašnjoj sjednici Izvještaj o izvršenju budžeta Federacije BiH. U proteklih devet mjeseci ove godine, Budžet Federacije BiH je ostvaren u iznosu  od 1.093,3 miliona KM... Više09.11.2011.
IMENOVANA RADNA GRUPA ZA PRIPREMU RJEŠENJA ZA POBOLJŠANJE UREĐENJA U OBLASTI JAVNIH PRIHODA

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu imenovala radnu grupu za analizu i pripremu rješenja u oblasti javnih prihoda u Federaciji BiH i izradu prijedloga novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH. U cilju definiranja najboljeg zakonskog okvira u ovom segmentu, zadatak radne grupe je da do 30.6.2012. godine izradi analizu stanja u oblasti javnih prihoda u Federaciji BiH i predloži rješenje problema i poboljšanje uređenja u oblasti  javnih prihoda. 

08.11.2011.
USPJEŠNO OBAVLJENA I DRUGA EMISIJA TREZORSKIH ZAPISA FEDEACIJE BIH

Danas je na Sarajevskoj berzi uspješno obavljena i druga aukcija trezorskih zapisa Federacije BiH. Ukupan iznos pristiglih ponuda je iznosio 35.750.000,00, a ukupan iznos planiranih i prihvaćenih ponuda iznosi 25.000.000,00 KM. Najviša prihvaćena cijena je iznosila 99,11 , što predstavlja kamatnu stopu od 1,79 posto, a najniža prihvaćena cijena iznosila je 98,57 posto. Ponderisana prosječna prihvaćena cijena je iznosila 98,85 što predstavlja kamatnu stopu od 2,31 posto na godišnjem nivou i što je nešto niže od kamatne stope ostvarene u septembru ove godine. Rok dospijeća ovih trezorskih zapisa je šest mjeseci i na naplatu dospijevaju 9.5.2012. godine.

Na ovaj način su osigurana sredstva za pokrivanje izdataka po osnovi ratnih šteta, a dio sredstava će I ovaj put biti iskorišten za isplatu obaveza po osnovi računa stare devizne štednje.

Federalno ministarstvo finansija je drugom aukcijom trezorskih zapisa ostvarilo plan za ovu godinu. Za narednu godinu već je pripremljen plan aktivnosti i o ovim detaljima ćemo obavijestiti javnost tek nakon usvajanja Budžeta za 2012 godinu.

03.11.2011.
Nikšić i Krajina primili predstavnike Svjetske banke

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i federalni ministar financija Ante Krajina upoznali su danas izaslanstvo Svjetske banke, na čelu s direktoricom i regionalnom koordinatorkom za zemlje jugoistočne Europe, Europe i središnje Azije Jane Armitrage, s reformama koje se provode u Federaciji BiH. Više

28.10.2011.
JAVNI POZIV ZA UČESTVOVANJE U EMISIJI TREZORSKIH ZAPISA FBIH

Na osnovu tačke 6. Odluke o uslovima i pravilima emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 55/11) i tačke 3. Odluke o emisiji trezorskih zapisa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/11) Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija, objavljuje JAVNI POZIV za učestvovanje  u emisiji trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine putem aukcije na sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira. Cjelokupan tekst Javnog poziva možete naći ovdje.

27.10.2011.
DONESENA ODLUKA O KRITERIJIMA RASPODJELE BUDŽETSKIH SREDSTAVA KANTONIMA

Vlada Federacije BiH je na današnjoj  sjednici  donijela Odluku o kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2011. godinu kantonima koji imaju status nerazvijeni, a to su: Kanton 10 ,Posavski  i Bosansko-podrinjski kanton. Ovom Odlukom su utvrđeni i slijedeći kriteriji za raspodjelu:broj stanovnika u kantonu, površina kantona, broj učenika u osnovnom obrazovanju i broj učenika u srednjem obrazovanju, prosječna isplaćena plaća u prethodnoj godini i kreditno zaduženje kantona na kraju prethodne godine. Podaci Federalnog zavoda za statistiku će se koristiti za definiranje ovih kriterija.Utvrđeno je da će  Bosansko-podrinjskom kantonu pripasti 44 posto od ukupnih sredstava (7,04 miliona KM), Kantonu 10 pripada 37 posto (5,92 miliona KM), a Posavskom 19 posto (3,04 miliona KM).Nakon objavljivanja Odluke u „Službenim novinama FBiH“,  40 posto planiranih sredstava će biti isplaćeno odmah, a ostatak u skladu s dinamikom koju utvrde Federalno ministarstvo financija i Vlada FBiH.

20.10.2011.

JOŠ JEDANAEST DANA ZA INICIJALNU FISKALIZACIJU DRUGE GRUPE OBVEZNIKA

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća drugu grupu obveznika fiskalizacije da su do 31. oktobra 2011. godine dužni završiti postupak inicijalne fiskalizacije i fiskalni uređaj staviti u funkciju evidentiranja prometa. Nakon 31. oktobra Porezna uprava FBiH započet će kontrolu svih obveznika fiskalizacije koji su bili dužni da se fiskalizuju u skladu sa odredbama Zakona o fiskalnim sistemima U Federaciji BiH.

 

4.10.2011.
VLADA FEDERACIJE BIH USVOJILA DOKUMENT OKVIRNOG PRORAČUNA

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je usvojila Dokument okvirnog proračuna (DOP) za razdoblje od 2012. do 2014. godine. Jedan od prioriteta istaknutih u ovom dokumentu jeste nastavak restrikrivnih mjera javne potrošnje s ciljem održavanja stabilnog fiskalnog sustava, kontrole potrošnje i izlaska iz proračunskog deficita. Stoga će, tijekom ovog trogodišnjeg razdoblja, Federalna vlada morati funkcionirati u ograničenim fiskalnim kapacitetima.

Među mjerama koje previđa DOP je oštro svođenje konsolidirane tekuće potrošnje na ispod 40 posto bruto nacionalnog dohotka Federacije BiH, te ograničavanje plaća u javnom sektoru na razini onih iz IV. kvartala 2008. godine.

Jedna od planiranih aktivnosti je pokretanje javnih radova i infrastrukturnih projekata, osobito onih za koje su osigurana financijska sredstva.(Informacija Vlade Federacije BiH)

30.9.2011.

DANAS POČINJE ISPLATA OBVEZNICA PO OSNOVI RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Prvom aukcijom trezorskih zapisa, Federano ministarstvo finansija je osiguralo dio sredstava za isplatu obveznica po osnovi računa stare devizne štednje za obveznice koje dospijevaju na naplatu danas. Za tu namjenu,  osigurano je potrebnih 81 milion KM. Vlasnicima će biti plaćene glavnica u iznosu od 74,66 miliona KM, dok će se na ime kamate  isplatiti 6,35 miliona KM. (Više)

30.9.2011.

U PERIODU OD JANUARA DO AVGUSTA 2011.GODINE NAPLAĆENO 2,3 MILIJARDE KM JAVNIH PRIHODA

Porezna uprava Federacije BiH bilježi rast u naplati javnih prihoda i u periodu januar-avgust 2011. godine naplatila je ukupno 2.323.002.373 KM, što je za 100 miliona ili 4,55 posto više u odnosu na isti period prošle godine.(Više)

27.9.2011.

USPJEŠNO ZAVRŠENA PRVA AUKCIJA TREZORSKIH ZAPISA FEDERACIJE BIH

Na Sarajevskoj berzi danas je održana prva aukcija trezorskih zapisa Federacije BiH na kojoj je prodato svih 6.500 zapisa ukupne nominalne vrijednosti 65.000.000,00 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije. Trezorski zapisi nominalne vrijednosti 10.000,00 KM po zapisu, sa rokom dospijeća od 6 mjeseci, prodati su po prosječnoj ponderisanoj kamatnoj stopi od 2,32 posto na godišnjem nivou, a na naplatu dospijevaju 28. marta 2012. godine. Najviša prihvaćena cijena iznosila je 99,50, što predstavlja kamatnu stopu od 1,01 posto, dok je ponderisana prosječna prihvaćena cijena iznosila 98,8546, što predstavlja kamatnu stopu od 2,32 posto.  Najniža prihvaćena cijena iznosila je 97,7639, što predstavlja kamatnu stopu od 2,51 posto.

Na ovaj način osigurana su sredstva za pravovremenu isplatu obaveza koje dospijevaju 30. septembra po osnovu računa stare devizne štednje.

O datumu održavanja sljedeće aukcije obavijestit ćemo vas naknadno.

23.9.2011.

REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA FBIH – AGENT ZA PRUŽANJE USLUGA PO OSNOVI EMISIJE OBVEZNICA

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu donijela Odluku o određivanju agenta za pružanje usluga po osnovi emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine iz osnova ratnih potraživanja.

Donošenje ove Odluke, odnosno određivanje Registra vijednosnih papira u Federaciji BiH kao agenta za pružanje usluga po osnovu emisije obveznica iz osnova ratnih potraživanja predloženo je zbog pojednostavljenja procedura koje prethode isplatama i samom plaćanju dospjelih glavnica i kamata po emitovanim obveznica iz osnova ratnih potraživanja. Na ovaj način će se stvoriti uvjeti za pravovremeno plaćanje dospjelih obaveza vlasnicima obveznica na njihove račune.

Federacija je, u skladu sa Zakonom o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine, kroz dvije tranše emitirala obveznice iz osnova ratnih tražbina.

19.9.2011.

JAVNI POZIV – TREZORSKI ZAPISI FBIH

Federalno ministarstvo finansija je objavilo Javni poziv za učestvovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije Bosne i hercegovine. putem aukcije na sarajevskoj bezi vrijednosnih papira. Cjelokupan tekst Javnog poziva možete naći ovdje.

13.9.2011.

O NAPLAĆENIM I RASPOREĐENIM PRIHODIMA

Vlada Federacije BiH usvojila je Izvještaj o ostvarenim  i raspoređenim  javnim  prihodima  za razdoblje od siječnja do  lipnja  2011. godine. U ovom izvještajnom periodu, po osnovi poreza, pristojbi, posebnih naknada, doprinosa i ostalih prihoda naplaćeno i raspoređeno je ukuno 3,040 milijardi KM , što je za pet posto ili 138,8 milijuna KM više u odnosu na isto razdoblje 2010.godine.

Za financiranje funkcija općinskih, kantonalnih i federalnog proračuna, ostvareni prihodi iznose 1,690 milijardi KM, što je za 81,3 milijuna KM ili pet posto više nego u  istom razdoblju prethodne godine. Federalni proračun je ostvario 4,4 milijuna KM više, dok su kantonalni i općinski proračuni ostvarili76,9 milijuna KM više. Ostali korisnici javnih prihoda pokazuju za devet posto veće ostvarenje ili u apsolutnom iznosu za 5,3 milijuna KM više . Prikupljeni prihodi izvanproračunskih fondova veći su za 52,1 milijuna KM ili za četiri posto i naplaćeni su u iznosu od 1,28 milijardi KM.

8.9.2011.

ODRŽANA SJEDNICA EKONOMSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA

Na današnjoj sjednici u Sarajevu, Ekonomsko- socijalno vijeće Federacije BiH je razmatralo inicijativu  Saveza samostalnih sindikata BiH  za usklađivanje najniže bruto satnice sa indeksom potrošačkih cijena. Delegacije Vlade i poslodavaca su istakli da se nisu stekli formalni uslovi za povećanje najniže satnice iz opšteg kolektivnog ugovora.  (više)

8.9.2011.

O STAROJ DEVIZNOJ ŠTEDNJI

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH podržao je principe Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje. Cilj predloženih izmjena je da se omogući entitetima i Brčko Distriktu BiH da građanima propišu dodatne rokove za verifikaciju devizne štednje. Donošenjem ovog zakona Federacija BiH , Republika Srpska i Brčko Distrikt BiH mogu propisati nove, dodatne rokove za podnošenje zahtjeva za verifikaciju devizne štednje u trajanju od najmanje dva mjeseca, s tim da će postupak verifikacije biti završen najkasnije do 31. decembra 2012. godine. Donošenje ovog zakona u interesu je vlasnika devizne štednje koji su iskazali interes za verificiranje svoje štednje i nakon isticanja ranije definiranih rokova.

8.9.2011.

UPRAVNI ODBOR UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH DONIO ODLUKU O PRIVREMENOM PORAVNANJU

Upravni pravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje  BiH donio je odluku o privremenom poravnanju duga Federacije BiH  prema Republici Srpskoj u iznosu od 33,8 miliona KM, što obuhvata period 2008., 2009., te prve polovine prošle i ove godine.

Predsjednik Upravnog odbora Dragan Vrankić rekao je novinarima nakon sjednice da će Jedinica za krajnju potrošnju UIO-a u roku od 60 dana dodatno analizirati sve sporne stvari u vezi duga za drugu polovinu 2010. godine i pokušati otkloniti sve nesporazume.

Dug za taj period, prema Vrankićevim riječima, bi trebalo da iznosi 30 miliona KM.

Vrankić je rekao da bi u roku od tri mjeseca RS trebalo da bude isplaćeno 33,8 miliona KM, u skladu sa današnjim dogovorom.

6.9.2011.
PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH PRIHVATIO IZVJEŠTAJE O RADU FINANSIJSKE POLICIJE FBiH I POREZNE UPRAVE FBiH

Na današnjoj sjednici u Sarajevu, Predstavnički dom Parlamenta FBiH  prihvatio je Izvještaje o  radu Finansijske policije FBiH i Porezne uprave BiH. , Federalni ministar finansija Ante Krajina je povukao iz razmatranja Program rada Finansijske policije Federacije BiH zbog određenih sugestija poslanika i o njemu će se, nakon dorade, izjasniti na nekoj od narednih sjednica. 

6.9.2011.

POVEĆANJE VALUTE U OPTICAJU

Centralna banka Bosne i Hercegovine je objavila da je ukupna vrijednost valute u opticaju na dan 31. augusta 2011. godine iznosila je 2.625.833.068,30 KM. U opticaju se nalazi 43.990.203 komada novčanica ukupne vrijednosti 2.509.687.830 KM i 217.263.532 komada kovanica ukupne vrijednosti 116.145.238,30 KM. (više)

5.9.2011.

SPORNA JE DRUGA POLOVINA 2010. GODINE

Federalni ministar financija Ante Krajina je na današnjoj konferenciji za novinare u Vladi Federacije BiH komentirao poravnanje raspodjele prihoda od PDV-a i istaknuo da je sporan obračun za drugu polovinu 2010. godine. „Što se tiče nas, nove Vlade Federacije BiH, mi smo zatekli iza sebe 2010. godinu i po njihovoj verziji taj dug je, zaključno sa 2010. godinom, 50 milijuna KM. Da su ranije to riješili, toga sada ne bi bilo. Ova Vla (više)

25.8.2011.

CBBIH: ODRŽAN SASTANAK STALNOG ODBORA ZA FINANSIJSKU STABILNOST

Danas, 25. avgusta 2011. godine u Banjoj Luci je održan sastanak Stalnog odbora za finansijsku stabilnost. Tokom sastanka, komercijalne banke koje nude kredite u švajcarskim francima, izjasnile su se o prijedlozima Odbora, koji su dati na sastanku prije sedam dana u Sarajevu. Predstavnici banaka su se pozitivno izjasnili prema većini prijedloga i prezentirali sljedeća rješenja:

  • Banke će ponuditi svojim klijentima koji imaju kredite vezane za CHF opciju da se fiksira kurs u iznosu 1,5678 KM za 1 CHF koji je važio 31. decembra 2010. godine.
  • Banke će smanjiti kamatne stopu za jedan procentni poen svim svojim klijentima sa stambenim kreditima sa CHF klauzulom.
  • Predloženi balon bi sadržavao razliku rate od fiksiranog kursa u odnosu na tekući. Za period balona, koji bi trajao tri godine, predložena kamatna stopa bi bila 3,95% i u periodu balona će se samo naplaćivati kamata.(više)
25.8.2011.

IZVRŠENJE FEDERALNOG PRORAČUNA

U prvoj polovici ove godine Proračun FBiH ostvario je prihod od 613,9 milijuna konvertibilnih maraka, čime je plan za cijelu 2011. godinu ostvaren s 36 posto, konstatira se u danas razmatranom Izvješću o izvršenju Proračuna FBiH za razdoblje siječanj/januar-lipanj/juni. U istom lanjskom razdoblju prihodi su bili veći za 175,9 milijuna KM, na što je izravno utjecala sredstva iz stand-by aranžmana.
Ukoliko se ova sredstva isključe, proizilazi kako je ove godine proračunsko prihodovno ostvarenje bolje za tri posto, odnosno za 16,4 milijuna KM. Kroz ovogodišnje šestomjesečne prihode od poreza ostvareno je 547,8 milijuna KM, što je povećanje od jedan posto u odnosu na proteklu godinu..(više)

25.8.2011.

ODLUKE O EMISIJI TREZORSKIH ZAPISA

Vlada Federacije BiH donijela je odluku o zaduženju FBiH putem emisije trezorskih zapisa. Na ovaj način odobreno je zaduženje Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa u toku 2011. godine u nominalnom iznosu do 90.000.000 konvertibilnih maraka. Emisija ovih zapisa bit će izvršena putem aukcije na Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira.
Sredstva prikupljena na ovaj način bit će prioritetno iskorištena za izvršenje dijela obaveza po osnovu unutrašnjeg duga utvrđenog Zakonom o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza FBiH.
Uz ovu, donesena je i Odluka kojom se preciznije propisuju uslovi i pravila emisije trezorskih zapisa FBiH. (Vlada Federacije BiH – Ured za informiranje)

25.8.2011.

ODLUKE O OBVEZNICAMA

Federalna vlada donijela je dvije odluke koje se odnose na obveznice. U prvom slučaju, riječ je o Odluci o emisiji druge tranše obveznica FBiH na temelju ratnih potraživanja. Iznos emisije obveznica iz ove tranše je 3.400.220 konvertibilnih maraka. Datum emisije druge tranše obveznica je 31.8.2011. godine, s rokom dospijeća od 14 godina. Drugom današnjom odlukom Vlada je kao agenta za pružanje usluga na temelju emisije obveznica stare devizne štednje odredila Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo. (Vlada Federacije BiH – Ured za informiranje)

18.8.2011.

ODRŽAN SASTANAK STALNOG ODBORA ZA FINANSIJSKU STABILNOST

U Sarajevu je 18. avgusta 2011. godine održan sastanak Stalnog odbora za finansijsku stabilnost kojim je predsjedavao guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) drKemalKozarić, a prisustvovali su ministar finansija i trezora BiH drDraganVrankić, ministar finansija Federacije BiH AnteKrajina, predstavnik Ministarstva finansija Republike Srpske DaliborTomaš, direktori entitetskih agencija za bankarstvo ZlatkoBarš i SlavicaInjac, direktor Agencije za osiguranje depozita BiH Josip Nevjestić. Sastanku su prisustvovali i sekretar Udruženja banaka BiH (UBBiH) Mijo Mišić i predstavnici komercijalnih banaka.
Stalni odbor za finansijsku stabilnost ima zadatak da prepozna potencijalne probleme u finansijskom sektoru i koordinirano djeluje u slučajevima kada to zahtijevaju određene situacije koje mogu izazvati sistemski rizik i ugroziti finansijsku stabilnost, te predloži određene preporuke. Na današnjem sastanku donesene su preporuke o mogućim mjerama za ublažavanje položaja korisnika kredita uz valutnu klauzulu u švajcarskim francima.(više)

 

18.8.2011.

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BIH NAPLATILA 2.038.413.917 KM POREZNIH PRIHODA

Porezna uprava Federacije BiH je u periodu od januara do jula ove godine naplatila ukupno 2.038.413.917 KM poreznih prihoda, što je za 85,13 miliona ili 4,36 posto više u odnosu na isti period prošle godine. (više)

 

11.8.2011.

POBOLJŠANJE LIKVIDNOSTI BUDŽETA FEDERACIJE BIH TREZORSKIM ZAPISIMA

Federalni ministar finansija Ante Krajina  i pomoćnik ministra za dug, Samir bakić, danas su u Sarajevu razgovarali sa predstavnicima banaka u BiH o skorom izdavanju trezorskih zapisa u Federaciji BiH. Tom prilikom, ministar Krajina je rekao da su se  nastankom i razvojem krize sve zemlje suočile sa izazovima finansiranja državnih potreba i da je u prethodnom periodu, uz pomoć i podršku međunarodnih finansijera, BiH osigurala sredstva za podršku budžetima i finansiranje deficita. U ovom trenutku, zbog zastoja u formiranju vlasti na državnom nivou i provođenju započetih reformi vlasti, Vlada Federacije BiH je primorana tražiti alternativu vanjskom finansiranju prema kojem je do sada bila orijentirana. (više)

 

3.8.2011.
Oglas o procesu verifikacije pojedinačnih tražbina vlasnika stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 9. Zakona  o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje ("Službeni glasnik BiH" br: 28/06, 76/06 i 72/07) i člana 14. Uredbe o  postupku verificiranja tražbina i gotovinskih  isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" br: 33/06, 66/06,   5/07, 65/07, 7/09 i 46/11), u lijevom dijelu ove stranice, u odjeljku Obavještenja, možete pronaći Oglas o procesu verifikacije pojedinačnih tražbina vlasnika stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Podsjećamo da je Vlada Federacije BiH na sjednici koja je održana 26.7.2011. godine donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH. Novi rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje je do 30.10.2011.godine, počevši od 1.8.2011.godine. Agencija za finansijske informatičke i posredničke usluge (AFIP) je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.12.2011.godine.

2.8.2011.
OBAVIJEST O OTVORENOJ JAVNOJ RASPRAVI

U skladu sa zaključcima Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, otvorena je javna rasprava do 22.08.2011. godine za:

  • Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i
    bos | hrv | srp
  • Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama.
    bos | hrv | srp

Za Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama otvorena je javna rasprava do 31.08.2011. godine.

Tekstovi zakona su postavljeni na internet stranicu Federalnog ministarstva finansija:  www.fmf.gov.ba

Sve primjedbe i sugestije dostavljaju se do naznačenih datuma pismenim putem na adresu: Federalno ministarstvo finansija/financija, Mehmeda Spahe br. 5, 71000 Sarajevo

28.7.2011.

I DOM NARODA USVOJIO REBALANS BUDŽETA FEDERACIJE BIH

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH odobrio je na današnjoj sjednici rebalans ovogodišnjeg budžeta i izmjene Zakona o izvršenju budžeta. Obraćajući se delegatima Doma naroda, federalni premijer Nermin Nikšić je rekao da će ukupna budžetska cifra i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani biti 1.735.797.000 KM, te naglasio da nisu predviđene velike promjene i da će se one desiti tek kada se steknu uvjeti za potpuno usklađivanje budžeta s programskim planovima Vlade. On je rekao i da najvjerovatnije neće biti daljnje dostave novca od Međunarodnog monetarnog fonda i da je planirano da ovogodišnji budžetski deficit bude pokriven izdavanjem trezorskih zapisa kao dužničkih vrijednosnih papira u iznosu od 90 miliona KM. Ministar Krajina je rekao da je planirano da deficit bude pokriven od očekivanog boljeg poslovanja javnih preduzeća i od novca od Evropske komisije koji je uvjetovan donošenjem globalnog okvira fiskalne bilance na nivou BiH za period od 2012. do 2014. godine.

28.7.2011.

DOM NARODA ODOBRIO NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIKROKREDITNIM ORGANIZACIJAMA

Doma naroda Federalnog parlamenta odbrio je na današnjoj sjednici Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama.
"Ovim će se izmjenama spriječiti pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti, omogućiti veći nadzor Agenciji za bankarstvo, nadzor nad doniranim sredstvima, kao i zaštita od neregularnih manipulacija", rekao je u izlaganju ministar Ante Krajina. 

Izmjenama koje je predložilo Federalno ministarstvo finansija, nalaže se usklađivanje aktuelnog zakonskog teksta iz ove oblasti s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih organizacija. 

26.7.2011.

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH ODOBRIO PREDLOŽENI REBLANS OVOGODIŠNJEG BUDŽETA FBiH

Predstavnički dom Pralamenta Federacije BiH odobrio je na današnjoj sjednici rebalans ovogodišnjeg budžeta koji je predložila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine po hitnom postupku. Odobrene su i predložene izmjene Zakona o izvršenju budžeta. Nakon usvajanja rebalansa i na Domu naroda, ukupna budžetska cifra i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani bit će 1.735.797.000 KM, što je za 36,5 miliona KM ili za 2,15 posto više u odnosu na sadašnji budžet.

26.7.2011.

NOVI ROK ZA VERIFIKACIJU STARE DEVIZNE ŠTEDNJE JE 30.10.2011.

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH. Novi rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje je do 30.10.2011.godine, počevši od 1.8.2011.godine. Agencija za finansijske informatičke i posredničke usluge (AFIP) je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.12.2011.godine. Omogućavanjem starim deviznim stedišama da u redovnom postupku verificiraju svoje tražbine, direktno bi se izbjegli visoki sudski troškovi po osnovu dokazivanja njihove visine u sudskom postupku.

 

11.7.2011.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST U VEZI PRIMJENE ZAKONA O FISKALNIM SISTEMIMA

Prema odredbama Zakona o fiskalnim sistemima svako lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara, odnosno za pružanje usluga klijentima ima obavezu evidentiranja ostvarenog prometa putem fiskalnih uređaja. (više)

 

5.7.2011.

O RADU FINANSIJSKE POLICIJE I POREZNE UPRAVE FBIH

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj o radu Finansijske policije FBiH u prošloj godini i uputila ga u Parlament FBiH radi informisanja. Donijeta je i Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Finansijske policije u ovoj godini sa posebnim naglaskom na jačanje fiskalne i finansijske discipline, smanjenje svih oblika korupcije, prevara i finansijskog kriminala. (više)

 

5.7.2011.

OSTVARENJE JAVNIH PRIHODA

U prva četiri mjeseca 2011. godine, kako je navedeno u Informaciji Federalnog ministarstva financija, na svim razinama vlasti u Federaciji BiH je, na ime javnih prihoda, sakupljeno 1,978 milijarda konvertibilnih maraka, što je tri posto, odnosno 66,8 milijuna KM više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. (više)

 

5.7.2011.

PRIJEDLOG ODLUKE O POVEĆANJU KAPITALA RAZVOJNE BANKE FBiH

Odlukom koju je danas predložila Federalna vlada utvrđuje se povećanje vlasničkog kapitala Razvojne banke Federacijc Bosne i Hercegovine, odnosno poslovni udio FBiH za 3.640.000 KM.

Povećanje kapitala izvršit će se prenosom dijela sredstava, koje je Banka naplatila po projektima koje komisiono vodi za račun Vlade FBiH, s projektnih računa Vlade FBiH i to 1.767.045 KM po "Projektu hitne rekonstrukcije farmi" – mehanizacija, 234.187 KM po "Projektu hitne rekonstrukcije farmi" – stočarstvo i 1.638.767,08 KM po projektu "Pomoć u tranzicionom prilagodavanju". Nakon povećanja vlasničkog kapitala visina poslovnog udjela Federacije BiH kao vlasničkog kapitala Banke, iznosiće 110.129.159 KM.

 

5.7.2011.

SREDSTVA ZA PENZIJE

U cilju zaštite penzionera čiji je iznos penzija ostvaren pod povoljnijim uvjetima u isplati za juni 2011. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se za njihovo sufinansiranje iz Budžeta FBiH za ovu godinu odobrava 470.000 KM. Razlika sredstava bit će isplaćena uz redovnu isplatu penzija za mjesec juni 2011. godine.

 

5.7.2011.

UTVRĐENI PRIJEDLOZI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA:
BUDŽETA FBiH ZA 2011. GODINU I ZAKONA O NJEGOVOM IZVRŠENJU

U nastavku 12. sjednice, Vlada FBiH je danas u Sarajevu, u prisustvu predsjednika Federacije BiH Živka Budimira, utvrdila i u parlamentarnu proceduru, po hitnom postupku, uputila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2011. godinu i Zakona o njegovom izvršenju. (više)

 

1.7.2011.

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BIH: KRAJNJI ROK ZA FISKALIZACIJU JE 15.7.2011. GODINE

Porezna uprava Federacije BiH obavještava obveznike fiskalizacije da su do 15.07.2011. godine dužni staviti fiskalni uređaj u funkciju evidentiranja prometa. (više)

 

29.6.2011.

ODLUKA O SUBJEKTIMA BEZ OBAVEZE EVIDENTIRANJA
PROMETA PREKO FISKALNIH UREĐAJA

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se određuju djelatnosti kod čijeg obavljanja, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalnog sistema i specifičnosti njihovog obavljanja, ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja, kako je to propisano u Zakonu o fiskalnim sistemima.(više)

 

29.6.2011.

O B J A Š NJ E NJ E O IZRADI I PREDAJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA
PO POLUGODIŠNJEM OBRAČUNU ZA RAZDOBLJE I. – VI. 2011. GODINE

Obveza sastavljanja i prezentiranja polugodišnjih financijskih izvješća za pravne osobe uz obveznu primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja propisana Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosni i Hercegovini.

Pravne osobe su dužne sastaviti financijska izvješća za razdoblje I. – VI. 2011. godine i predati ih Agenciji za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo ili Agenciji za pružanje financijskih, informatičkih i posredničkih usluga d.d. Mostar (prema sjedištu pravne osobe). S obzirom da je krajnji rok za predaju polugodišnjeg obračuna 31. srpanj 2011. i s obzirom da je to nedjelja (dakle,neradni dan), obveznici mogu obračun predati zaključno sa 1. kolovozom 2011. godine. Cjelokupno Objašnjenje možete preuzeti na ovoj stranici u dijelu Obavještenja.

27.6.2011.

OJAČAN OKVIR FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA ĆE PODSTAĆI RAST PRIVATNOG I FINANSIJSKOG SEKTORA

Danas je u Sarajevu u organizaciji Svjetske banke otvorena konferencije na kojoj je predstavljen Izvještaj o poštivanju standarda i kodeksa za računovodstvo i reviziju za 2010. Izvjestaj ocjenjuje prakse korporativnog finansijskog izvještavanja u Bosni i Hercegovini, uz korištenje, kao odrednica za poređenje, međunarodnih standarda (međunarodni standardi finansijskog izvještavanja – IFRS i Međunarodni standardi revizije – ISA) i standarda Evropske Unije, tj. acquis communautaire, u dijelu koji se odnosi na korporativno finansijsko izvještavanje. Na konferenciji je naglašen napredak koji je BiH postigla od objavljivanja prethodnog izvještaja ROSC 2004. i date su preporuke za prevazilaženje preostalih izazova.(više)

20.6.2011.

RAZMATRAN NACRT IZMJENA I DOPUNA BUDŽETA FBiH ZA 2011. GODINU

Vlada FBiH danas je razmatrala Nacrt izmjena i dopuna Budžeta za 2011. godinu, a konačno će ga utvrditi i uputiti u parlamentarnu  nako što u njega budu ugrađene primjedbe i prijedlozi iz današnje rasprave. S ovim dokumentom će, tokom sljedećih dana, biti upoznati sindikalne i predstavnike udruženja korisnika budžetskih sredstava.

Rebalansirani Budžet iznosi 1.717,7 miliona konvertibilnih maraka i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani. Potreba njegovog donošenja je u očuvanju budžetske stabilnosti u tekućoj godini, što podrazumijeva daljnje usklađivanje rashodovne strane s raspoloživim mogućnostima.

Pri koncipiranju Rebalansa, Vlada je krenula od smanjivanja stavki na koje ona direktno može uticati, kao nastavak već poduzetih mjera štednje na smanjenju naknada funkcionerima i naknada zaposlenih u državnoj službi, što je preporučeno i administrativnim tijelima oba doma Parlamenta FBiH. (više)

 

20.6.2011.

VOLONTERI U FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA

Osam mladih diplomiranih pravnika i ekonomista će od 1. 7. 2011. godine početi volontirati u Federalnom ministarstvu finansija. Priliku da stiču prva znanja u radu u državnoj službi su dobile slijedeće osobe: Belma Jazvin, dipl. pravnik,Tina Filipović, dipl. pravnik,Ajla Zuhrić, dipl. pravnik, Ana Nikolić, dipl. pravnik, Sead Čaršimanović, dipl. pravnik, Lejla Doljančić, magistar ekonomije i Sabina Bezdrob, dipl. ekonomist, svi iz Sarajeva i Maida Šehanović, dipl. ekonomist iz Tuzle.

U prethodne dvije godine u Federalnom ministarstvu finansija je volonterski staž obavilo deset osoba i zbog potrebe za kvalitetnim i mladim visokoškolskim kadrovima, sedmero ih je dobilo priliku da i nakon isteka godine stažiranja i nakon provedene konkursne procedure gdje su pokazali najbolje rezultate, ostanu u ministarstvu kao zaposlenici.

10.6.2011.

IZ PRORAČUNA NIJE ELIMINIRANA ISPLATA VERIFICIRANE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

U posljednje vrijeme u pojedinim medijima se pojavljuje informacija da je vlast prevarila stare devizne štediše i da u ovoj godini neće biti isplata po ovom osnovu.
Podsjećamo da su državnim Zakonom o izmirenju obveza po osnovu računa stare devizne štednje i Zakonom o izmirenju obveza po osnovu stare devizne štednje u Federaciji BiH uređeni postupak, načini i rokovi izmirenja obveza Federacije BiH po osnovi računa stare devizne štednje, o čemu je javnost bila upoznata više puta putem svih medija. (više)

2.6.2011.
AMBASADOR SAD PATRICK MOON I MINISTAR KRAJINA RAZGOVARALI SA NAJMLAĐIM ZAPOSLENICIMA FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA

Američki ambasador, gospodin Patrick Moon i federalni ministar finansija Ante Krajina razgovarali su danas u federalnom ministarstvu finansija sa najmlađim zaposlenicima ove državne institucije o standardima profesionalnog ponašanja državnih službenika. (više)

26.5.2011.
MINISTAR KRAJINA NA SIMPOZIJUMU U NEUMU

U organizaciji  kosultantske kuće Revicon, u Neumu je danas počeo trodnevni međunarodni simpozijum o ubrzanim reformama u funkciji održivog razvoja. Uvodnim izlaganjem pod nazivom „Cijena administrativnog uređenja Federacije BiH“, prisutnima se obratio federalni ministar... (više)

25.5.2011.

MINISTAR KRAJINA RAZGOVARAO SA DELEGACIJOM MMF-A

Federalni ministar finansija Ante Krajina, razgovarao je danas  sa šefom Misije  Međunarodnog monetarnog fonda za BiH, Kostasom Hristuom (Costas Christou )  i  rezidentnim predstavnikom MMF-a za BiH Milanom Cucom. Tokom razgovora, Hristu je čestitao ministru Krajini na imenovanju i pohvalio napore za očuvanjem fiskalne stabilnosti Federacije BiH. On je istaknuo da je svrha misije kvartalni pregled provedbe stand by aranžmana i podsjetio da je posljednji pregled  bio u oktobru 2010. godine, te da nije kompletiran zbog aktuelne političke situacije. „Trebamo nastaviti sa naporima za kontinuiran dijalog sa svim zainteresiranim stranama. Budžet je, svakako, jedna od tema o kojoj ćemo razgovarati na dogovorenim sastancima i mi ćemo u narednim danima raditi na tome. BiH je iznijela teret krize prilično dobro.Postoje i vidljivi su znakovi ekonomskog oporavka. Korekcije iz proteklih godina, koje su bile podržane najvećim dijelom uz učešće MMF-a i Svjetske banke, su imale efekta i mi sada vidimo jedan stabilan finansijski sistem.”, rekao je tokom razgovora Kostas Hristu.

Delegacija MMF-a će u narednim danima razgovarati  i sa pomoćnicima federalnog ministra finansija o rebalansu budžeta,transferima za tekuće obaveze PIO/MIO fonda, izvršenju budžeta za period od januara do marta ove godine, servisiranju unutrašnjeg duga,kao i o napretku u oblasti reforme naknada.

16.5.2011.

SKUPŠTINA RAZVOJNE BANKE FBIH

Vlada FBiH zasjedala je danas u Sarajevu u svojstvu Skupštine Razvojne banke FBiH, prvi put u ovom mandatu. Članovi Skupštine su, nakon rasprave, usvojili Izvještaj o poslovanju Razvojne banke FBiH za period od 1. januara do 31. decembra 2010. s godišnjim obračunom poslovanja RB-a, kao i o prijedlog Plana i programa poslovanja RB-a FBiH za 2011. godinu. (više)

13.5.2011.

MINISTAR KRAJINA PRIMIO U POSJETU TURSKOG VELEPOSLANIKA U BIH

Federalni ministar finansija Ante Karajina, primio je danas u posjetu veleposlanika Turske u BiH, Vefahana Ocaka. Tom prilikom, veleposlanik Ocak je poželio uspjeh u radu ministru Krajini i čestitao na principijelnim stavovima stranke kojoj pripada. "Formiranje vlasti na nivou Federacije BiH je za nas završeno i vrijeme je da počnete ozbiljno raditi. Turska u potpunosti prihvata ovu Vladu i spremni smo vam pomoći. Želimo Bosnu i Hercegovinu što prije vidjeti u Evropi kao članicu Unije.", rekao je Ocak na današnjem sastanku. Složili su se da su dobri odnosi dvije države temelj daljeg razvoja i prosperiteta i izrazili nadu u bolju i kvaliteniju ekonomsku i političku saradnju.

12.5.2011.

U SARAJEVU ODRŽANA KONFERENCIJA O JAVNOJ INTERNOJ FINANSIJSKOJ KONTROLI

U organizaciji Federalnog ministarstva finansija i Projekta tehničke pomoći, danas je u Sarajevu počela konferencija pod nazivom "Podrška uvođenju javne interne finansijske kontrole". Konferenciju je otvorio federalni ministar finansija Ante Krajina i tom prilikom istaknuo je značaj javne interne finansijske kontrole, te naglasio da ona postavlja važan okvir za provedbu pravne stečevine Evropske unije i za stvaranje institucija koje su sposobne kontrolirati korištenje javnih sredstava. (više)

30.4.2011.

Porezna uprava Federacije BiH: ROK ZA FISKALIZACIJU DRUGE GRUPE JE 15. 7. 2011.

Obveznici fiskalizacije druge grupe ( trgovine na veliko i malo, održavanje i opravka motornih vozila, iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, fotografske usluge, pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta, frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje, tretmani za poboljšavanje fizičkog stanja i raspoloženja i ostale nenavedena djelatnosti) dužni su se fiskalizirati do 15. 7. 2011. godine.

Porezna uprava Federacije BiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove i Federalno ministarstvo finansija putem Komisije nadležni su za nadzor nad provođenjem Zakona o fiskalnim sistemima kao i kontrolu instaliranih fiskalnih sistema u skladu sa Zakonom. (više)
28.4.2011.
MINISTAR KRAJINA RAZGOVARAO SA AUSTRIJSKIM AMBASADOROM U BIH

Federalnio ministar finansija Ante Krajina, razgovarao je danas u Sarajevu s ambasadorom Republike Austrije u BiH Dr Donatusom Kőckom o aktuelnim temama u vezi sa Federacijom BiH i budućim aspektima saradnje. "Dolazim Vam kako bismo ubrzali procedure i dali novi zamah našoj izuzetno uspješnoj saradnji." izjavio je tokom susreta ambassador Kőck. Obostrano je konstatirano da u upućenosti jednih na druge, treba snažnije unaprjeđivati ekonomske odnose i da ima dovoljno prostora za jačanje robne razmjene. Istaknuli su da je Austrija visoko pozicionirana država u BiH i da je posebno prisutna u bankarskom sektoru. Govoreći o pozitivnim koracima ka uspostavljanju kvalitetnijih i profesionalnijih odnosa, ministar Krajina je rekao da je najnovijim izmjenama napravljenim u ugovorima sa inopartnerima naglašeno, da se klauzule ugovora više neće mijenjati na štetu investitora, nego samo u njihovu korist, što predstavlja pozitivan korak u uspostavljanju boljih odnosa koji su ključni element za budućnost i razvoj Federacije BiH. Istaknuo je, također, izuzetno značajna ulaganja austrijskih firmi u našu privredu i naglasio da austrijske poduzetnike treba ohrabriti da nastave investirati u našu zemlju.

18.4.2011.
PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽAJU ZAHTJEVA, OBRAZACA,OBAVJEŠTENJA I OSTALIH PRATEĆIH DOKUMENATA UZ FISKALNE SISTEME

Na osnovu Zakona o fiskalnim sistemima/sustavima, federalni ministar finansija je donio Pravilnik o izgledu i sadrzaju zahtjeva, obrazaca, obavjestenja i ostalih pratecih dokumenata uz fiskalne sisteme. Pravilnik sa obavještenjima, uputstvima, načinima i svim potrebnim obrascima za fiskalne račune se nalaze na ovoj stranici u dijelu Fiskalni sistemi/sustavi.

18.4.2011.
FIRME "INTERLINEA" SARAJEVO I "DIGIT" BANJA LUKA DOBILE ODOBRENJE ZA PUŠTANJE U PROMET FISKALNIH UREĐAJA

U skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo finansija je  izdalo još dva odobrenja za puštanje u promet fiskalnih uređaja firmama  Interlinea d.o.o. iz Sarajeva i Digit iz Banja luke. Do sada, Federalno ministarstvo finansija je izdalo ukupno osam licenci za fiskalne sisteme firmama: SK TRADEING D.O.O.Sarajevo ,Neosoft Computers d.o.o. Mostar, Kim Tek d.o.o Vitez, Tring d.o.o. Gračanica, ERP Consalting d.o.o. Ilidža i Mikroelektronika a.d. Banja Luka. Na internet stranici Federalnog ministarstva finansija u dijelu Fiskalni sistemi/sustavi se nalaze i liste servisera/distributera za ovlaštene proizvođače/zastupnike fiskalnih sistema/sustava.

14.4.2011.
VLADA FEDERACIJE BIH USVOJILA INFORMACIJU O NAPLAĆENIM I RASPOREĐENIM PRIHODIMA U 2010. GODINI

U izvještajnom periodu od januara/siječnja do decembra/prosinca 2010 godine, ukupno naplaćeni i raspoređeni javni prihodi po osnovu poreza, pristojbi, posebnih naknada, doprinosa i ostalih prihoda na nivou Federacije BiH, iznose 6,299 milijardi KM (šest milijardi dvjesto devedeset devet miliona KM), što je za 7 posto ili 402,7 miliona KM više u odnosu na isti period 2009.godine. (Više)

14.4.2011.
USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA FEDERACIJE BIH U 2010. GODINI

U 2010. godini, Federalno ministarstvo financija je sve aktivnosti usmjerilo na unaprjeđenje financijske discipline, kako u obavljanju redovne djelatnosti, tako i u povećanju nadzora nad trosenjem proracunskih sredstava, što je rezultiralo ostvarenjem suficita u iznosu od 30,2 milijuna KM. (Više)

12.4.2011.
PRODUŽEN ROK ZA FISKALIZACIJU U FEDERACIJI BIH DO 15.7.2011. GODINE

Na prijedlog komisija za fiskalizaciju u Federaciji BiH i na osnovu zaključka Vlade Federacije BiH, federalni ministar finansija je  donio Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije u Federaciji BiH kojim se produžava rok za fiskalizaciju i kojim je utvrđena nova dinamika uvođenja fiskalnih sistema u Federaciji BiH. Tako će, trgovine na malo, koje spadaju u drugu grupu  opisanu u dinamici fiskalizacije i trgovine na veliko, kao i ostale nespomenute djelatnosti koje su navedene u članovima 4. 5. i 6. Pravilnika, imati novi rok produžen do 15.7.2011. godine.  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije u Federaciji BiH možete preuzeti na internet stranici Federalnog ministarstva finansija (www.fmf.gov.ba), a bit će objavljen i u sutrašnjem izdanju Službenih novina Federacije BiH.

8.4.2011.
MINISTRI KRAJINA, ČAMBER I HELEZ RAZGOVARALI SA ŠEFOM MISIJE SVJETSKE BANKE U BIH MARKOM MANTOVANELIJEM

Federalni ministar finansija Ante Krajina razgovarao je danas sa šefom misije Svjetske banke u BiH, Markom Mantovanelijem i njegovim saradnicima o provedbi započetih reformi i o predstojećoj novoj strategiji za zemlju (2012 – 2015.).
(Više)

8.4.2011.
PRIPREMITI IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O FISKALNIM SISTEMIMA / SUSTAVIMA

Na jučerašnjoj sjednici Vlade Federacije BiH, Federalnom ministarstvu finansija je naloženo da u što kraćem roku pripremi izmjene Pravilnika o dinamici fiskalizacije u svrhu produljenja roka za okončanje ovog procesa , te da u svrhu dodatnog reguliranja ove oblasti pripremi izmjene i dopune Zakona o fiskalnim sistemima.

7.4.2011.
OBUSTAVA IZVRŠENJA POJEDINIH PRORAČUNSKIH RASHODA I IZDATAKA

Zbog neizvjesnosti dobivanja sredstava po osnovu planiranih proračunskih primitaka, Vlada FBiH je danas donijela Odluku o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Proračunu FBiH za 2011. godinu.

Odluka se odnosi na obustavljanje izvršavanja rashoda i izdataka za sve transfere koji se realiziraju po osnovu odobrenih programa utroška, na nabavku stalnih sredstava, na kupovinu dionica privatnih poduzeća i sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima.

Proračunski korisnici ne mogu, na teret ovih pozicija, u toku 45 dana preuzimati nikakve nove obveze. Vlada će o ovoj odluci upoznati i Parlament FBiH. (Vijest Ureda za informiranje Vlade Federacije BiH)

6.4.2011.

UPLAĆENE I RATNE I NERATNE INVALIDNINE ZA MART  2011. GODINE

Federalno ministarstvo finansija je osiguralo  i uplatilo sredstva za  prethodni mjesec za isplatu invalidnina za RVI i porodice poginulih boraca i branitelja, u ukupnom iznosu od 26,4 miliona KM  i za isplatu neratnih invalidnina u ukupnom iznosu od 12,4 miliona KM.  Korisnici u svim kantonima u Federaciji BiH će ova  sredstva imati na računu već danas.

31.3.2011.

ANTE KRAJINA - NOVI MINISTAR FINANSIJA

Ante Krajina je novi federalni ministar finansija i u naredne četiri godine će obavljati ovu dužnost. Krajina je rođen 1.6.1954. godine u Tomislavgradu, gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.
Fakultet ekonomskih nauka završio je u Osijeku, Republika Hrvatska.
U dosadašnjem radnom vijeku bio je zaposlen kod osam poslodavaca, uvijek na rukovodećim položajima u komercijalno-finansijskim sektorima. Radio je uglavnom, u proizvodnim tvrtkama, a iskustvo stekao i radeći za bankarsku tvrtku. Određeno vrijeme radio je i u Elektroprivredi u Tomislavgradu. Nekoliko godina je bio član Upravnog odbora Privredne banke Sarajevo. U proteklom mandatu obnašao je dužnost ministra finansija u  Kantonu 10.
Oženjen je i  otac troje djece.

31.3.2011.

USVOJENA ODLUKA O GOTOVINSKIM ISPLATAMA VERIFICIRANIH TRAŽBINA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog odluke o gotovinskom isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje u FBIH za 2011. godinu. Svakom pojedinom vlasniku računa stare devizne štednje, kojem je izdata potvrda o verifikaciji stare devizne štednje, isplatit će se gotovinskim putem maksimalan iznos od 1.000,00 KM odnosno iznos do 1.000,00 KM, ako je manji iznos verifikacije, a nakon toga se preostali dio izmiruje putem obveznica.

U gotovinsku isplatu su uključeni i vlasnici stare devizne štednje koje je Komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje kao drugostepeni organ u upravnom postupku pozitivno riješila.

31.3.2011.

VLADA FBIH USVOJILA ODLUKU O TREĆOJ EMISIJI OBVEZNICA FBIH

Na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH jednoglasno je usvojena Odluka o trećoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje.

Obaveze Federacije BiH po ovom osnovu procijenjene su na 1.150.000.000 KM, dok se njihov realan iznos utvrđuje u postupku verifikacije. Do sada je  verificirano 717,05 miliona KM, od čega 624,86 miliona KM u redovnom postupku i 92,19 miliona KM u drugostepenom postupku. Izmirenje verificiranih obaveza vrši se gotovinskom isplatom u iznosu do 1.000 KM i emisijom vrijednosnih papira. Federacija je do sada izvršila dvije emisije obveznica:

Prva emisija nominalne vrijednosti 346,515 mil KM, izvršena je 2009. godine,  a druga emisija, nominalne vrijednosti 42,067 mil KM, izvršena je 2010. godine.

Prema Zakonu o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH, verificirane obaveze preostale nakon gotovinske isplate do 1.000 KM, izmiruju se putem obveznica emitiranih  najkasnije do 31.marta naredne godine, u odnosu na godinu u kojoj je izvršena verifikacija.

17.3.2011.

JOŠ JEDNA FIRMA SA LICENCOM FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA

Firma SK TRADEING D.O.O. Sarajevo je dobila licencu za fiskalni sistem - fiskalna kasa SK FCR 100 i unutrašnji terminal Cinterion TC65i. U skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo finansija do sada je izdalo šest licenci za fiskalne sisteme. Pored firme SK TRADEING D.O.O. licence već imaju i Neosoft Computers d.o.o. Mostar, Kim Tek d.o.o Vitez, Tring d.o.o. Gračanica, ERP Consalting d.o.o. Ilidža i Mikroelektronika a.d. Banja Luka. Podsjećamo da na našoj internet stranici u dijelu Fiskalni sistemi/sustavi se nalaze i liste servisera/distributera za ovlaštene proizvođače/zastupnike fiskalnih sistema/sustava.

7.3.2011.

BEVANDA: PRORAČUN JE BIO ZAVRŠEN JOŠ U DESETOM MJESECU PROŠLE GODINE

Federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda kazao je da je na jutrošnjoj sjednici Kolegija Vlade Federacije BiH postignut dogovor da se s nacrtom federalnog proračuna ide na Vladu FBiH već ove srijede. Nacrt proračuna za 2011. godinu iznosi oko 1,8 milijardi maraka, i manji je za 50 milijuna od prošlogodišnjeg, a predviđeni deficit je 382 milijuna koji će se pokriti sredstvima Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke i Europske komisije, kazao je ministar Bevanda na konferenciji za novinare u Mostaru. više

7.3.2011.

NOVI ROKOVI ZA POSTUPKE POVRATA PREPLAĆENIH POREZA

Na sjednici u Mostaru, Vlada Federacije BiH je utvrdila   I uputila u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. Za postupke povrata preplaćenih poreza na dohodak za 2010. godinu, utvrđeni su novi rokovi jer se iz objektivnih razloga važeći rokovi ne mogu ispoštovati.

Tako je umjesto 20. aprila tekuće za prethodnu godinu, predloženo da to bude 31. decembar tekuće godine za prethodnu godinu.Ovim produženjem, nadležna kantonalna ministarstva finansija I Porezna uprava Federacije BiH će imati dovoljno vremena za obradu godišnjih poreznih prijava, kontrolu dostavljene dokumentacije o poreznim olakšicama  I za donošenje rješenja o utvrđivanju prava na povrat poreza.

21.2.2011.

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA U VEZI SA FISKALIZACIJOM U FEDERACIJI BIH

Mnogi obveznici i potencijalni obveznici fiskalizacije su nam uputili jako mnogo pitanja u vezi sa primjenom zakonskih i podzakonskih akata u vezi sa fiskalnim sistemima - sustavima. Zbog toga, odlučili smo da i pitanja i odgovore javno objavljujemo na internet stranici Federalnog ministarstva finansija u dijelu Fiskalni sistemi/sustavi. Na ovaj način ćemo olakšati i usmjeriti obveznike na ispravan pristup fiskalizaciji u Federaciji BiH.

15.2.2011.

MINISTAR BEVANDA RAZGOVARAO SA MARKOM MANTOVANELIJEM

Federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda i pomoćnik ministra za upravljanje dugom, Samir Bakić,razgovarali su sa šefom Kancelarije Svjetske banke u BiH, Markom Mantovanelijem i Damirom Ćosićem, glavnim ekonomistom za BiH . Mantovaneli je istaknuo da je dosadašnja saradnja jako pozitivna i da se projekti sa Svjetskom bankom odvijaju i implementiraju brže nego u prethodnom periodu. Naglasio je da postoji mogućnost razgovora o novom ciklusu pomoći i rekao da će trebati jako mnogo truda na mobiliziranju tih sredstava. Ministar Bevanda je ocijenio da je trenutno najvažnije donijeti globalni fiskalni okvir, te da je neophodno zadržati dobru stopu plasmana i efektivnosti kredita. Naglasio je da su dvije velike teme koje se nameću u narednim periodu: konkurentnost BiH ekonomije i nastavak reformi socijalnog sektora. Mantovaneli je rekao je da će sredstva Svjetske banke za projekte u BiH i dalje biti odobravana prema povoljnim IDA uslovima.

09.02.2011.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE POREZNIH I DRUGIH PRIJAVA U 2011. GODINI

Porezna uprava Federacije BiH je objavila rokove za podnošenje poreznih i drugih prijava u 2011. godini. Tako se, prema kantonalnim zakonima o porezima, prijava poreza na imovinu (nekretnine) podnosi do kraja januara 2011. godine, osim Tuzlanskog kantona gdje je propisan rok za mjesec dana duže. više

09.02.2011.

ODRŽANA SJEDNICA FISKALNOG VIJEĆA BIH

Danas je u Sarajevu održana sjednica Fiskalnog  vijeća BiH na kojoj je  raspravljano o Globalnom okviru fiskalnog bilansa i politika u BiH za period 2011-2013. godina  i budžetima za 2011. godinu. Učesnici sastanka su zaključili da u narednom periodu ministri finansija trebaju nastaviti razgovore kako bi se došlo do općeprihvatljivog rješenja. O tom prijedlogu će biti raspravljano na narednoj sjednici Fiskalnog vijeća BiH. Razmotrena je i Inicijativa za izmjenu Zakona o akcizama u vezi sa „plavim dizelom“ i sugerirano je Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje da, uz analizu efekata, podrži ovu inicijativu.

08.02.2011.

DANAS POČINJE ISPLATA INVALIDNINA ZA JANUAR - SIJEČANJ 2011. GODINE

Federalno ministarstvo finansija - financija je osiguralo  i uplatilo sredstva za isplatu invalidnina za RVI i porodice poginulih boraca i branitelja za januar/siječanj 2011. godine, u ukupnom iznosu od 26 miliona KM. Također su osigurana i uplaćena  sredstva za civilne žrtve rata i neratne invalide u iznosu od 12,4 miliona KM. Korisnici u svim kantonima u Federaciji BiH će ova  sredstva imati već danas na računu.

01.02.2011.

UPLATA ZAVODU PIO/MIO ZA POVLAŠTENE MIROVINE

Federalno ministarstvo finansija danas je izvršilo uplatu u iznosu od 14 miliona KM Zavodu PIO/MIO za isplatu povlaštenih (beneficiranih) mirovina za januar 2011. godine. Korisnici će sredstva imati na računu u isto vrijeme kada krene i isplata redovnih mirovina.

27.01.2011.

INCKO DONIO ODLUKU O PRIVREMENOM FINANSIRANJU FEDERACIJE KOJU JE PREDLOŽILA VLADA FEDERACIJE BIH U IZNOSU OD 320.696.946 KM

"Danas sam donio Odluku o privremenom finansiranju Federacije BiH(za period januar-mart 2011) kako bih osigurao da ne dođe do prekida isplata penzionerima, ugroženim kategorijama građana i drugim budžetskim korisnicima u Federaciji – posebno za vrijeme hladne zimske sezone. To znači da sam djelovao umjesto Doma naroda Federacije BiH i donio Odluku o privremenom finansiranju koju je predložila Vlada FBiH i usvojio Zastupnički dom Federacije FBiH. Ja nisam mijenjao niti dopunjavao odluke koje su ranije usvojile ove institucije. Ovu odluku sam donio u konsultacijama sa mnogim lokalnim liderima kao i sa Upravnim odborom Vijeća za implementaciju mira." , izjavio je jučer Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU za BiH Valentin Incko. Odluka o privremenom finansiranju Federacije BiH u iznosu od 320.696.946 KM, važi do 31. marta ove godine.

20.01.2011.

ROK ZA VERIFIKACIJU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE – 31.12 2012. GODINE

Vlada Fedearacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru uvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje. Ovim iz,jenama je pomjeren krajnji rok za verifikaciju računa stare devizne štednje s 31. Decembra 2010. Godine na 31. Decembar 2012. godine.

20.01.2011.

VLADA FEDERACIJE BIH USVOJILA INFORMACIJU O IZVRŠENJU PRORAĆUNA I O OSTVARENIM I RASPOREĐENIM PRIHODIMA U PERIODU OD JANUARA DO NOVEMBRA 2010. GODINE

Na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH koja je održana u Mostaru, usvojena je informacija Federalnog ministarstva finansija o izvršenju proračuna za jedanaest mjeseci prošle godine.

Ostvareni prihodi, primitci i finansiranja iznose 1.648 miliona KM, što je 88,4 posto u odnosu na rebalansirani proračuna za prošlu godinu godinu. U strukturi ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i financiranja, porezni i neporezni prihodi iznose 1.313,3 miliona KM, dok su prihodi od  finansiranja proračuna ostvareni u iznosu od 334,7 miliona KM. više...

18.01.2011.

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BiH ODOBRIO PRIJEDLOG ODLUKE O PRIVREMENOM FINANSIRANJU

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH danas je na vanrednoj sjednici odobrio Prijedlog odluke o privremenom finansiranju u Federaciji BiH koju je još 14. decembra 2010. godine utvrdila Vlada Federacije BiH na sjednici u Mostaru.

Privremeno finansiranje za period od januara do marta 2011. godine utvrđeno je u iznosu od 320.696.946 konvertibilne marke i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani. Ova odluka je donesena u skladu sa Zakonom o proračunima u Federaciji BiH zbog toga što Parlament nije donio Proračun prije početka fiskalne godine.

U vrijeme primjene Odluke o privremenom financiranju, proračunski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene programe i aktivnosti do odobrenja Proračuna za 2011. godinu, što se mora učiniti najkasnije do 31.marta 2011. godine. Odluku o privremenom finansiranju u istoj formi treba da odobri i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

17.01.2011.

FISKALIZACIJOM PROTIV SIVE EKONOMIJE

Na poziv Komisije za izdavanje i ukidanje odobrenja proizvođačima/zastupnicima fiskalnih sistema i Komisije za ispitivanje ispravnosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika dijelova fiskalnog sistema, u Federalnom ministarstvu finansija je održan sastanak sa svim učesnicima u procesu fiskalizacije, radi razmatranja dosadašnjih i predstojećih aktivnosti u cilju što kvalitetnije implementacije Zakona o fiskalnim sistemima. više...

06.01.2011.

ISPLATA INVALIDNINA ZA RVI I PORODICE POGINULIH BORACA I BRANITELJA ZA DECEMBAR POČINJE SUTRA

Nalog za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca i branitelja, za decembar 2010. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine, izdat je jutros i korisnici će moći podignuti novac u banakama najkasnije sutra. Sredstva u iznosu od 26.118.996,24 KM su usmjerena prema svim bankama koje posluju sa Trezorom Federacije BiH.

ARHIVAMinistarstvo finansija/financija Federacije BiH

Mehmeda Spahe 5
SARAJEVO


Vlada Federacije BiH

Alipašina 41
SARAJEVO


Porezna uprava Federacije BiH

Husrefa Redžića 4
SARAJEVO

Finansijska policija Federacije BiH
Maršala Tita 62/3
SARAJEVO


Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH
Bana Lazarevića bb
Banja Luka